Зміст розділу "Бухгалтерські документи" постійно розширюється. В перспективі можливо будуть представлені бланки бухгалтерської та статистичної звітності, фінансові звіти, бланки накладних тощо.

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

Податкова звітність