Схвалена ліквідація господарських та апеляційних судів

27.12.2017

ВРП розглянув листи з Адміністрації Президента щодо реформи судоустрою

Вищою радою правосуддя схвалено ліквідацію та утворення судів, запропонованих проектом Указу Президента.

На засіданні 26 грудня ВРП постановила вважати за можливе:

- ліквідацію апеляційних судів і створення апеляційних судів в апеляційних округах;

- ліквідацію господарських судів та створення окружних господарських судів;

- ліквідацію апеляційних судів і створення апеляційних господарських судів в апеляційних округах;

- ліквідацію апеляційних адміністративних судів та утворення апеляційних адміністративних судів в апеляційних округах;

- ліквідацію та утворення окружних адміністративних судів;

- утворення окружних судів шляхом реорганізації (злиття) районних, міських та міськрайонних судів.

Згідно з частиною третьою статті 17 Закону «Про судоустрій і статус суддів» систему судоустрою складають місцеві суди, апеляційні суди, Верховний Суд. Місцевими загальними судами є окружні суди, які утворюються в одному або декількох районах або районах в містах, або в місті, або в районі (районах) і місті (містах).

Районні, міжрайонні, районні в містах, міські, районні суди продовжують здійснювати свої повноваження до утворення і початку діяльності місцевого окружного суду, юрисдикція якого поширюється на відповідну територію.

До 31 грудня 2017 року створення, реорганізацію та ліквідацію судів здійснює Президент на підставі і в порядку, що визначені законом (підпункт 6 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції).

Листи від Адміністрації Президента щодо можливості ліквідації та утворення судів надійшли в ВРП 20 грудня.

 

Джерело:

ЮРЛІГА